Algemeen
Wijncentrum.be is de benaming en domeinnaam van de webwinkel die eigendom zijn van M45 BV met maatschappelijk zetel Geraardsbergsesteenweg 553 te 9400 Voorde, ingeschreven in het KBO onder BE0873.527.659. De klant kan via voornoemde webwinkel, wijn, wijnpakketten, geschenken en wijnaccessoires aankopen. De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de “online” bestelling door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door M45 BV. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij M45 als leverancier van goederen optreedt. De algemene voorwaarden worden door de klant aanvaardt op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door M45 BV. De algemene voorwaarden van M45 BV heffen de algemene voorwaarden van de klant op een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege M45 BV ook al komen ze voor op de documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door verbinding te maken met de website van M45 BV verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.
 
Prijzen
De op de webshop aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en per bestelling.
 
Betaling
M45 BV biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen. Betalingen door de klant geschiedt bij de bestelling van de goederen. De betalingen verlopen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Mollie. Middels het plaatsen van een bestelling op de webwinkel van M45 BV verklaart de klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Mollie en ze aan hem/haarzelf tegenwerpelijk te maken.
 
Voorraad
M45 BV behoudt zich het recht o.a. bij het wisselen van een nieuwe jaargang de klant op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. De beschikbare hoeveelheden op de website zijn louter informatief en kunnen verschillen van de werkelijkheid. M45 BV behoudt zich het recht een product niet te kunnen leveren daar deze niet meer op voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal M45 BV de klant verwittigen in geval de leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.
 
Levering en leveringstijd
M45 BV zal zich inspannen om de op de webwinkel vermelde levertijden te respecteren. M45 BV kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan M45 BV doorgegeven door de klant. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, emailadres, fax,…) en te laten registreren waarop hij/zij bereikbaar is. M45 BV doet er zo alles aan om bij een eventuele vertraging de wachttijd te beperken. De vermelde levertijden doen in hoofde van M45 BV geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Mocht de bestelling niet binnen de 14 werkdagen geleverd zijn, zonder enige berichtgeving van M45 BV, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. M45 BV is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door M45 BV gedragen. M45 BV verzendt geen artikelen naar postbusadressen. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de externe vervoerder (DPD), wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden, en als dat niet zo is, op de leveringsbon aangeeft wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend moet worden. Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico.
Bestellingen worden uitgeleverd via het eigen vervoer van M45 BV of een externe transportfirma DPD. 
Alle pakketten zijn steeds verzekerd tijdens het transport. 
 
Eigendomsvoorbehoud
M45 BV behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot de volledige betaling ervan.
 
Plaats van levering
De levering wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar bestelling.
 
Klachten
Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan M45 BV via mail info@wijncentrum.be

Facturen
Belgische BTW-plichtige klanten kunnen een factuur verkrijgen door hun BTW-nummer achter te laten. 
Indien niet-BTW-plichtige klanten een factuur wensen, dienen zij dit voor het einde van dezelfde maand van hun bestelling aan te vragen via mail info@wijncentrum.be
Er worden geen facturen opgemaakt voor online-bestellingen buiten België. Indien u als buitenlands bedrijf, toch een intracommunautaire factuur wenst, dient u ons te contacteren via mail info@wijncentrum.be

Annulering koopovereenkomst
Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare en onzichtbare gebreken. M45 BV neemt geen verkochte artikelen terug indien de kwaliteit duidelijk gebrekkig is of een kurksmaak hebben.

Recht op teruggave.
Het M45 BV biedt de klant 15 kalenderdagen de tijd om de bestelde artikelen terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra de klant de afleverbon heeft ondertekend. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door M45 BV, kunnen worden teruggezonden. Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert M45 BV zich om het totaalbedrag van de bestelling contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 15 dagen.
M45 BV aanvaardt geen “Tevreden of geld terug” retour voor de volgende producten:
– Geopende flessen die niet naar de persoonlijke verwachtingen voldoen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering.
– Flessen wijn met een rekening/kasticket ouder dan 3 maanden.
– Onvolledige, beschadigde of vuile artikels.
– In prijs verlaagde wijnen. 
Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten originele verpakking, zonder beschadigingen aan de fles en etiket.
 
Privacy
De persoonlijke gegevens die de klant M45 BV bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van M45 BV. Zij worden verwerkt teneinde het beheer van onze webwinkel te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen, diensten en commerciële activiteiten. De klant heeft allertijden (via zijn persoonlijke login en paswoord) toegang tot zijn/haar gegevens op de webshop van M45 BV om ze te consulteren, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen. Indien de klant niet wenst gecontacteerd te worden door M45 BV voor commerciële of publicitaire doeleinden, dient hij dit te melden via info@wijncentrum.be

Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen tussen M45 BV en de klant is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.