2007 – Pintia – Grupo Vega Sicilia -Toro – Tinto

43,60
2007 – Pintia – Grupo Vega Sicilia -Toro – Tinto