2011 – Pintia – Grupo Vega Sicilia -Toro – Tinto – MGN

110,75
2011 – Pintia – Grupo Vega Sicilia -Toro – Tinto – MGN